Produljenje roka za prijave i pojašnjenje pravila za kategoriju Originalan istraživački rad

Organizacija natjecanja donijela je odluku da se rok za prijave produlji do 15. siječnja, kao i pojašnjenje pravila u vezi pitanja kada se rad može smatrati Originalnim istraživačkim radom te primjer forme PDF priloga.

Rok za prijavu na natjecanje produljuje se do 15. siječnja 2021., što utječe na Vremenik natjecanja. Aktualan Vremenik možete pronaći na naslovnici web stranice natjecanja.

O plagijarizmu u kategoriji “Originalan istraživački rad”
Rad se može smatrati originalnim istraživačkim radom isključivo ako je samostalan rad isključivo učenika koji ga prijavljuju (uz mentorstvo prijavljenih mentora) i ne bazira se većinski na idejama i rezultatima postojećih znanstvenih radova.

O formi PDF priloga u kategoriji “Originalan istraživački rad”
Primjer forme PDF priloga možete pronaći na ovoj poveznici. Nije potrebno slijepo se držati ove forme, ali PDF prilozi bi trebali davati informacije nalik navedenima u primjeru forme.

Navedena pojašnjenja pravila možete pronaći i pored samih Pravila natjecanja na stranici O natjecanju.

Autor teksta

Organizacija natjecanja
Službena odluka
natjecanje@znanstvenikumeni.org / objavljeno 8. 12. 2021.