Naslovnica

Logotip EU Europska unija

Znanstvenik u meni dijelom je projekta Korak u znanost: kontinuirani razvoj znanstvenih vještina u srednjoškolaca. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija →

Završnica, 20.5., OsijekUpoznaj natjecatelje i pridruži nam se

Konačna rang lista za Znanstvenik u meni 5 je objavljena.

Prenesi svoju strast.

Natječi se u komunikaciji znanosti. Otkrij svijetu znanstvenika u sebi.

Skrolaj za više informacija.

Tri koraka do
pobjede.

Znamo, sportskog si duha. Znaš da je važno sudjelovati, a ne pobijediti. No, važno je biti spreman: evo što možeš očekivati na ZUM-u.

1

Odaberi temu

Možeš izabrati već poznate znanstvene rezultate i prezentirati ih ili provesti svoje znanstveno istraživanje. Ako provodiš istraživanje, morat ćeš nam priložiti i rad, a bodovat ćeš se u konkurenciji samo s natjecateljima koji su također provodili istraživanje.

Pročitaj naše savjete za izbor teme

2

Snimi video

Na ZUM se prijavljuješ snimanjem videozapisa u kojemu prezentiraš izabranu temu. Tvoj video treba trajati najmanje 2 minute, a najviše 4 minute i 30 sekundi te ne smije biti uređivan. Ako prijavljuješ originalan istraživački rad, može trajati duže. Pročitaj Pravila natjecanja za više informacija.

Pročitaj naše savjete za snimanje

3

Nastupi uživo

Najbolje rangirane radove pozivamo da nastupe uživo na Završnici natjecanja – pred žirijem i publikom. Nakon nastupa, žiri će ocijeniti sve radove i proglasiti pobjednike.

Pogledaj kako izgleda Završnica natjecanja (YouTube)

Upoznaj žiri.

Natjecatelje ocjenjuje stručni žiri od sedam članova. Klikni na bilo kojeg člana da ih bolje upoznaš.

Anja Bukovac

>

Laura Busak

>

Tina Geto

>

Julia Grgurić

>

Marija Klasić

>

Marta Paladin

>

Nikola Poljak

>

Vremenik
natjecanja

Ovdje ćeš pronaći najbitnije datume u vezi natjecanja.

Javna objava weba i pravila: 19. 1. 2023.

Prijave na natjecanje: 30. 1. 2023. u 12:00 – 11. 4. 2023. u 12:00

Javno glasanje: 12. 4. 2023. u 23:59 – 19. 4. 2023. u 12:00

Objava rang liste: 3. 5. 2023.

Pozivi u Završnicu natjecanja: 5. 5. 2023.

Završnica natjecanja: 20. 5. 2023.

Korak u znanost

Znanstvenik u meni dijelom je projekta Korak u znanost: kontinuirani razvoj znanstvenih vještina u srednjoškolaca Društva za edukaciju van okvira.

Logotip Ureda za udruge Logotip Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Logotip EU

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Logotip Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta: Korak u znanost: kontinuirani razvoj znanstvenih vještina u srednjoškolaca

Partneri: Društvo EVO, Institut Ruđer Bošković, i Institut za razvoj obrazovanja

Ukupna vrijednost projekta: 1.300.430,00 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 100%

Sufinancira EU: 85%

Razdoblje projekta: 5. 7. 2021. – 4. 7. 2023.

Kontakt osoba za informacije o projektu Korak u znanost: Matija Piškorec, matija.piskorec@drustvo-evo.hr

Poveznice: Odluka o financiranju · Javni poziv “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a” · Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. · Strukturni fondovi

Izrada ove web stranice nije financirana iz projekta Korak u znanost.

Kratki opis projekta Svrha i opravdanost

Svrha projekta “Korak u znanost” proširivanje je kapaciteta Društva EVO, u suradnji s Institutom za razvoj obrazovanja (IRO) i Institutom Ruđer Bošković (IRB), za provođenje znanstveno-popularizacijskih događaja usmjerenih STEM-u u Hrvatskoj. Društvo EVO organizator je Ljetne škole znanosti u Požegi, jednog od međunarodno najprepoznatljivijih popularizacijskih događaja u Hrvatskoj, te natjecanja u komunikaciji znanosti “Znanstvenik u meni!”. Kroz desetljeće sudjelovanja u popularizaciji znanosti, članovi Društva EVO primjetili su da nedostatak popularizacijskih događaja nije glavni uzrok slabog interesa za znanost među mladima u Hrvatskoj. Velika posjećenost događaja kao što su Festival znanosti i Znanstveni piknik neupitno pokazuje da znanost mladima može biti itekako zanimljiva, uzbudljiva i inspirativna. No takvi događaju prvenstveno su kratkotrajni, te samo potiču interes za znanost. Ključno pitanje je što napraviti nakon što je interes pobuđen, te kako ga dugoročno zadržati. Po povratku s takvih događaja, motivirani učenici često su zanemareni unutar svojeg svakodnevnog školskog okruženja i dugoročno se taj interes gubi. Ovaj projekt doprinosi rješavanju upravo ovog problema.

Sam cilj ovog projekta osmišljavanje je okvira za razvoj znanstvenih vještina kod srednjoškolaca. To planiramo ostvariti osmišljavanjem cjelogodišnjih radionica koje bi se izvodile po srednjim školama. Radionice će biti osmišljene po uzoru na Ljetnu školu znanosti, te će razvijaju praktične znanstvene vještine umjesto učenja znanosti isključivo kroz udžbenika. Radionice će biti vođene idejom da kroz godinu dana krajnji korisnici projekta budu sposobni provesti svoja prva mala istraživanja. Svjesni da većina škola u Hrvatskoj nije za to opremljena, u sklopu ovog projekta osigurat ćemo opremu koju će škole moći posuditi od nas. Projekt također posvećuje posebnu pažnju komunikaciji znanosti putem događaja kao što su natjecanje “Znanstvenik u meni!” i Znanstveni sajam na kojem će krajnji korisnici projekta prezentirati rezultate svojih istraživanja.

Kako bismo osigurali kvalitetu radionica, putem ovog projekta provest ćemo brojne radionice za mentore sa svrhom poboljšanja njihovih vještina poučavanja i komunikacije. Projekt također uključuje i studijske posjete međunarodnim programima s kojim prijavitelj projekta ima dugogodišnju suradnju. Putem ovih studijskih posjeta usvojit će se najmodernije metode poučavanja znanosti koje će zatim biti integrirane u radionice osmišljene u sklopu ovog projekta.

U projektu će sudjelovati ukupno 40 volontera, dok je broj krajnjih korisnika biti između 100 i 200 tijekom trajanja ovog projekta. Kroz prvu godinu projekta osmislit će se radionice te obrazovati mentore, dok će se u drugoj godini provoditi pilot projekt radionica. U sklopu svake radionice također će biti napisan programski vodič s detaljnim uputama kako je provesti. Ovim projektom direktno ćemo povećati broj znanstveno- popularizacijskih događaja u dijelovima Hrvatske u kojima se oni rijetko događaju, te ćemo dodatno osposobiti znatan broj ljudi koji će potom moći samostalno osmisliti i provoditi nove događaje u budućnosti. Štoviše, programski vodiči biti će javno dostupni srednjoškolskim nastavnicima koji će ih moći integrirati u svoje škole po završetku projekta.


Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera

Da bi se osigurala uspješna provedba projektnih aktivnosti, na pripremnim sastancima projektnog tima utvrđeni su i osigurani upravljački, operativni i tehnički kapaciteti te podjela odgovornosti i zadataka između prijavitelja i partnera. Za osiguravanje kvalitete osmišljenih znanstveno-popularizacijski sadržaja zaduženi su Društvo EVO i Institut Ruđer Bošković zbog bogatog iskustva u provođenju znanstveno-popularizacijskih programa. Pri tome se posebno ističe iskustvo Društva EVO u održavanju Ljetne škole znanosti u Požegi, te projekti “Otvoreni dani IRB-a” i “Interaktivni laboratorij” Instituta Ruđer Bošković. Kako bi se osigurali kapaciteti za provedbu svih aktivnosti zamišljenih u sklopu ovog projekta, Društvo EVO će zaposliti dvije osobe koje će biti zadužene za provedbu projekta, te će također značajno proširiti svoju volontersku bazu. Za proširivanje volonterske baze biti će ključna bogata mreža bivših polaznika Ljetne škole znanosti u Požegi koji se već godinama vraćaju na Ljetnu školu kao mentori. Za osiguravanje kvalitete provedbe projekta te integriranju radionica u srednjoškolski sustav zadužen je Institut za razvoj obrazovanja. IRO posjeduje bogato iskustvo u provođenju projekata financiranih putem EU-a i ESF-a. IRO također posjeduje veliku mrežu kontakata među studentima hrvatskih sveučilišta što će biti ključno u pronalaženju dodatnih volontera za ovaj projekt. Jedna od važnijih aktivnosti IRO je osmišljavanje raznih politika obrazovanja što će biti ključno za integracije razvijenih radionica u srednje škole, te također i kao preporuka lokalnim zajednicama o mogućim načinima provođenja raznih znanstveno-popularizacijskih događanja.


Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Glavni cilj projekta “Korak u znanost” jest dugoročna samoodrživosti programa razvijenih pod njegovim okriljem, pri čemu su ključne komponente samoodrživosti financije i ljudski potencijali. Sa sredstvima ovog natječaja, Društvo EVO bi po prvi put od svog osnivanja 2010. godine imalo mogućnost zapošljavanja osobe, čiji bi glavni zadatak bilo pronalaženje načina za postizanje financijske stabilnosti Društva. Oni mogu uključivati pronalazak dugoročnijih ugovora i sponzorstava, kao i razvijanje ideja koje bi omogućile vlastiti izvor prihoda. Stabilni prihodi bi omogućili razne aspekte potrebne za daljnju provedbu razvijenih programa, poput nabave potrebne opreme i pokrivanja troškova odlaska u srednje škole diljem Hrvatske. Sa strane komponente ljudskih potencijala, slično kao i s Ljetnom školom znanosti, u okosnici će se nalaziti praksa u kojoj se bivši polaznici programa vraćaju kao mentori, čime je ljudski potencijal samoodrživ. Očekujemo da će programi razvijeni tijekom ovog projekta pratiti isti trend. Dodatno, stabilni financijski izvori također bi omogućili isplatu dnevnica i pokrivanje troškova dodatnom osoblju. Naposljetku, glavni rezultat ovog projekta bit će skup radionica namijenjenih izvođenju u srednjim školama. Sudionici projekta pripremit će detaljan programski vodič o izvođenju svake od radionica. Programski vodiči bit će potom javno dostupni hrvatskim srednjoškolskim nastavnicima čak i ako ne budemo u mogućnosti nastaviti financirati razvijeni projekt po završetku ovog financiranja.


Sažetak

Cilj projekta “Korak u znanost” je proširivanje uspješnih projekata Društva EVO na događaje koji se odvijaju kroz cijelu godinu, a koji bi pružili okvir za dugoročni razvoj znanstvenih vještina i kritičkog načina razmišljanja učenika srednjih škola. U prvoj fazi projekta učenici kroz interdisciplinarne radionice uče važne aspekte znanstvenog rada, a potom osmišljavaju i provode vlastito istraživanje, koje mogu prezentirati u kompetitivnom ili nekompetitivnom okruženju. Naposljetku, sudjelovanjem profesora u svim fazama projekta, rezultati se integriraju direktno u postojeći obrazovni sustav.

Ciljevi

Opći cilj Poziva: naš projekt savršeno je u skladu s općim ciljem poziva (jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a) jer razvija kapacitete prijavitelja i partnera povećavanjem njihovih izvedbenih kapaciteta (putem edukacija volontera te zapošljavanja osoba zaduženih za razvoj prijavitelja i provedbu samog projekta) kao i programskih kapaciteta (putem izrade radionice koje će se izvoditi u srednjim školama) koji će direktno povećati broj srednjoškolaca koji sudjeluju u popularno-znanstvenim aktivnostima. Specifični ciljevi poziva: ovaj projekt savršeno je u skladu sa specifičnim ciljevima poziva jer direktno: 1. Unapređuje kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a putem edukacije volontera te zapošljavanja (specifični cilj 1) 2. Unapređuje suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko- obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, ostvarujući suradnju između Društva EVO, IRO-a i IRB-a (specifični cilj 2) 3. Povećava broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, putem radionica koje će se provoditi po srednjim školama (specifični cilj 3). Kao i svi dosadašnji projekti Društva EVO, naš program i njegovi ciljevi su u skladu globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda i Europske unije, narčito s ciljem 4 o održivom obrazovanju (https://eua.eu/issues/24:sustainable-development-goals.html). Također, program je u skladu s mnogim od ključnih ciljeva Strategije za razvoj obrazovanja, znanosti i tehnologije u RH. Prije svega to su ciljevi “Izgraditi sustav za identificiranje, poticanje i razvoj sposobnosti i potencijala pojedinaca te ojačati službe za cjeloživotno osobno i profesionalno usmjeravanje” (Cjeloživotno učenje, 1. cilj) i “Razviti cjelovit sustav podrške učenicima” (Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, 6. cilj). Naš program temelji se upravo na individualnom pristupu razvoju pojedinca, a pogotovo srednjoškolaca koji do sada nisu imali priliku ostvariti i razviti svoj potencijal. Otkrivanje i obučavanje takvih pojedinaca, dok su još u mladoj dobi, ima dugoročan pozitivan učinak na hrvatsku znanost i društvo općenito. Na taj način naš program će nadopuniti standardni srednjoškolski obrazovni sustav omogućivši srednjoškolcima posebno zainteresiranim za znanost da prodube svoje znanje i steknu praktične znanstvene vještine koje im inače ne bi bile dostupne. Naš program, temeljen na mentorskom radu, time pridonosi razvoju fleksibilnijeg obrazovnog sustava, s posebnim naglaskom na multidisciplinarnost. Dodatno, ideja našeg programa je polaznicima prenijeti ideju da je obrazovanje najvažnije bogatstvo, te da je znanje osnova napretka društva. Nadalje, naš program također je u skladu s ciljem “Povećanje dostupnosti znanstvenih informacija u javnosti, povećanje razine informiranosti opće javnosti i podizanje javnog utjecaja znanosti u javnosti” (Smjernica za provedbu strategije, 4. cilj), osobito budući da će sav materijal i sadržaj radionica biti besplatno dostupan online. Konačno, kao dio projekta planirana su online predavanja istaknutih hrvatskih znanstvenika, među ostalim i onih iz različitih industrijskih grana (istraživači u farmaceutskoj industriji, znanstvenici zaposleni u financijskom sektoru, kompjuterski stručnjaci koji rade izvan akademske zajednice), koji će srednjoškolcima i ostaloj zainteresiranoj javnosti dočaravati važnost znanja i inovacije za cjelokupno gospodarstvo, što je u skladu s ciljem stvaranja “Okruženje koje omogućuje i potiče interakcije i transferne mehanizme suradnje istraživačke zajednice s inovativnim gospodarstvom i društvenim djelatnostima” (Znanost i tehnologija, 3. cilj).