Prijavi se

Prijave za Znanstvenik u meni! 2019. su zatvorene.

Prijave na natjecanje Znanstvenik u meni! obavljaju se pomoću aplikacije za prijave na natjecanje.

Prijave na natjecanje

Aplikacija je dostupna klikom na link iznad ili na prijave.znanstvenikumeni.org.

Kako bi prijava bila uspješna:

  • svi natjecatelji i mentori rada moraju imati otvoren korisnički račun u aplikaciji, povezan s valjanim AAI@EduHR identitetom na domeni skole.hr
    • taj identitet se dodjeljuje od strane škole, a mi ga koristimo za provjeru pripadnosti obrazovnoj ustanovi – ako ga nemate, obratite se administratoru imenika svoje škole
    • tko je administrator imenika u vašoj školi možete provjeriti na CARNetovom popisu ovdje
  • jedan natjecatelj, koji je nositelj prijave, mora započeti prijavu i pozvati svog sunatjecatelja (ako ga ima) da se pridruži prijavi (koju će on tada moći uređivati), kao i mentora.
  • netko od natjecatelja mora spremiti i predati prijavu nakon čega će dobiti potvrdu na email

Pomoć u korištenju aplikacije: https://confluence.educateam.hr/display/ZUMPUBLIC/Web+aplikacija+natjecanja