2020: Rang lista

Rang lista

Rang lista je konačna. Detalji o pozivu na završnicu bit će objavljeni pravovremeno.

Skrolaj za više informacija.

Komunikacijske kategorije

 1. “Lava lampa”
 2. Miris novca
 3. Zašto kokice pucaju?
 4. Kemija vatrometa
 5. Invazivne vrste i zašto ne možemo nositi naranče na avion
 6. Brojevi
 7. Kako sanjamo? Utječu li snovi na naš život?
 8. Korupcija – Kultura življenja ili ne?
 9. Život u TV kutiji: Od toplog naslonjača do hladne ulice
 10. Nazdravlje
 11. Plesni podij
 12. Što su grafiti?
 13. Bioluminiscencija
 14. Pobačaj kao društveni fenomen
 15. Popularizacija SMS poruka
 16. Predrasude napusti i u LEGO avanturu se upusti
 17. Chromebook-om do znanja

Originalni istraživački radovi

 1. Utjecaj temperature na antioksidacijski kapacitet kod jabuke
 2. Kratkotrajno pamćenje
 3. Istraživanje javnog mnijenja o nasilju u sportu
 4. Istraživanje javnog mnijenja o LGBT zajednici, diskriminaciji, izloženosti nasilju te problemima s kojima se suočavaju
 5. Utjecaj pandemije COVID – 19 na mentalno zdravlje adolescenata
 6. Istraživanje digitalnih navika Z GENERACIJE
 7. Sociološki pristup u istraživanju kreiranja lažnih profila na internetu kod učenika srednjoškolske dobi u Dalmaciji
 8. Percepcija stavova srednjoškolske populacije o učinkovitosti maski u vrijeme pandemije Corone virusa
 9. Istraživanje stavova splitskih srednjoškolaca o položaju nacionalnih manjina u njihovoj zajednici

Kako se i zašto bodovalo?

Tablice bodovanja dostupne su na usluzi Google Sheets, dok su obrazloženja recenzenata i članova žirija te dodijeljeni bodovi dostupni na usluzi Google Docs. Bodovi su se računali na temelju tih podataka sukladno pravilima natjecanja.

Kako i gdje se mogu žaliti?

Ako smatrate da ste zakinuti odlukom Organizacije natjecanja u vezi dodjele negativnih bodova ili diskvalifikacije, možete podnijeti žalbu Žalbenom povjerenstvu pri Organizaciji natjecanja na zalbe@togetherforknowledge.eu. Žalbe je moguće podnijeti u roku 36 sati od preliminarnih rezultata, a Žalbeno povjerenstvo će odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Žalbe podnesene izvan navedenog roka se neće razmatrati.

Ako smatrate da ste zakinuti ocjenama žirija, možete podnijeti žalbu Žalbenom povjerenstvu pri Organizaciji natjecanja na zalbe@togetherforknowledge.eu u roku 12 sati od preliminarnih rezultata, a Organizacija natjecanja će odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Žalbe podnesene izvan navedenog roka se neće razmatrati.

Datum i vrijeme objave preliminarnih rezultata: 23. ožujka 2021. u 15:00 Nije bilo predanih žalbi unutar roka za žalbe.